Харків
(057) 714-09-09

Документи

Звіт незалежного аудитора ТОВ ТД ИРБИС 25.03.2021 р.

Примітки до річної звітності 2020 р.

Звіт про власний капітал 2020 р.

Звiт про рух коштiв (за прямим методом) 2020 р.

Звіт про фінансові результати (в тисячах) 2020 р.

Баланс 2020 р.

Звіт про управління ТОВ ТД ИРБИС за 2020 рік

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «ТД ИРБИС»

Звіт про управління ТОВ ТД ИРБИС за 2019 рік

Фінансова звітність. Баланс 2019

Фінансова звітність. Результат 2019

Фінансова звітність. Рух коштів 2019

Фінансова звітність. Власний капітал 2019

Фінансова звітність. Примітки (1) до річної фінансової звітності 2019

Фінансова звітність. Примітки (2) до річної фінансової звітності 2019

Фінансова звітність. Баланс 2018

Фінансова звітність. Результат 2018

Фінансова звітність. Рух коштів 2018

Фінансова звітність. Власний капітал 2018

Фінансова звітність. Примітки до річної фінансової звітності 2018

Сертифікат ISO 9001:2015 ТОВ «ТД ИРБИС» 08.08.2016