Харків
(057) 714-09-09

Документи

Конкурс на пошук суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 р.
Звіт незалежного аудитора ТОВ ТД ИРБИС 25.03.2021 р.
Примітки до річної звітності 2020 р.
Звіт про власний капітал 2020 р.
Звiт про рух коштiв (за прямим методом) 2020 р.
Звіт про фінансові результати (в тисячах) 2020 р.
Баланс 2020 р.
Звіт про управління ТОВ ТД ИРБИС за 2020 р.
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «ТД ИРБИС»
Звіт про управління ТОВ ТД ИРБИС за 2019 р.
Фінансова звітність. Баланс 2019 р.
Фінансова звітність. Результат 2019 р.
Фінансова звітність. Рух коштів 2019 р.
Фінансова звітність. Власний капітал 2019 р.
Фінансова звітність. Примітки (1) до річної фінансової звітності 2019 р.
Фінансова звітність. Примітки (2) до річної фінансової звітності 2019 р.
Фінансова звітність. Баланс 2018 р.
Фінансова звітність. Результат 2018 р.
Фінансова звітність. Рух коштів 2018 р.
Фінансова звітність. Власний капітал 2018 р.
Фінансова звітність. Примітки до річної фінансової звітності 2018 р.
Сертифікат ISO 9001:2015 ТОВ «ТД ИРБИС» 08.08.2016