Документы

 

Звіт про управління ТОВ ТД ИРБИС 2018

Cкачать pdf (2.469 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Финансовая отчётность. Баланс 2018

Cкачать pdf (125 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Финансовая отчётность. Результат 2018

Cкачать pdf (113 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Финансовая отчётность. Движение средств 2018

Cкачать pdf (121 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Финансовая отчётность. Собственный капитал 2018

Cкачать pdf (124 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Финансовая отчётность. Примечания к годовой финотчетности 2018

Cкачать pdf (164 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Сертификат ISO 9001:2015 ООО «ТД ИРБИС» 08.08.2016

Cкачать zip-архив (*.pdf 1.456 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Протокол чергових загальних зборів акціонерів ТД ИРБИС 25.07.2013

Cкачать zip-архив (*.doc 6 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 21.03.2013

Cкачать zip-архив (*.doc 95 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Аудиторський висновок щодо фінансової звітності 22.04.2013

Cкачать zip-архив (*.doc 16 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Річна інформація емітента цінних паперів 22.04.2013

Cкачать zip-архив (*.pdf 288 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Об`ява клiєнтам о реорганизаціі АО ТД ИРБИС в ООО ТД ИРБИС 04.04.2013

Cкачать zip-архив (*.doc 256 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Відомості про зміну складу  посадових осіб емітента ТД ИРБИС 21.03.13

Cкачать zip-архив (*.doc 6 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за

 рішенням вищого органу емітента 21.03.2013

Cкачать zip-архив (*.doc 4 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Повідомлення про зміну складу посадових осіб  емітента ТД ИРБИС 01.02.13

Cкачать zip-архив (*.doc 7 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Об’ява про проведення загальних зборів 21.03.2013

Cкачать zip-архив (*.doc 12 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Cкачать zip-архив (*.rtf 16 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності за 2011 рік

Cкачать zip-архив (*.pdf 357 КВ) »»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Про ліцензування видів господарської діяльності

Читати (*.pdf 541 КВ) »»

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Про Національну комісію що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Читати (*.pdf 480 КВ) »»